Eriobotrium jap. Malta erik Yenidünya Malta eriği fidan 120-150cm
Eriobotrium jap. Malta erik Yenidünya Malta eriği fidan 120-150cm

Eriobotrium jap. Malta erik Yenidünya Malta eriği fidan 120-150cm (8692977203800)

Marka : 1001fidan
Fiyat : ₺62,52(KDV Dahil)

 

 

Anavatanı Yenidünya meyvesinin anavatanı Çin, Japonya ve Kuzey Hindistan’dır. Buralardan üretimin yapıldığı Akdeniz Ülkelerine yayılmıştır. Yenidünya’nın ülkemize 150-200 yıl kadar önce Cezayir ve Lübnan’dan geldiği tahmin ediliyor. Kök sistemi Yenidünyanın kök sistemi, yüzlek ve dağınık saçak kök yapısındadır.  Kayalıklar arasında dahi büyüyebilecek kadar kuvvetli bir gelişme gösterir. Habitus Yenidünya, 5-10 m boyunda, düzgün gövdeli, alçaktan dallanan, sık görünümlü, yayvan ile yuvarlak arasında taçlanma gösteren bir ağaçtır. Yapraklar Yaprakları 12-30 cm uzunluk ve 5-8 cm genişliğinde sert ve kısa saplıdır. Çiçekler Yenidünya çiçekleri ekim ayı sonunda açmaya başlar. Çiçeklenme, Aralık, Ocak hatta Şubat aylarına kadar devam edebilir. Çiçekler 10-17 cm uzunluğunda odunsu bileşik salkım şeklindedir. Çoğu meyve türünde olduğu gibi yenidünyada da kendine verimli, kendine kısır ve kendine kısmen verimli çeşitler bulunur. Yenidünya meyveleri Mart-Nisan aylarından, Haziran ayına kadar olan dönemde olgunlaşır. Yenidünyalar genellikle aşılandıntan 2-3 yıl sonra meyve vermeye başlar. 10-12 yaşlarında ekonomik verime geçer.  En verimli dönemleri ilk 23-25 yıllarıdır. 30 yaşından sonra ekonomik ömürleri sona erer. Ağaç başına verim  çeşide, ağacın yaşına, iklim ve bakım koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İklim isteği Yenidünya yetiştiriciliği için en uygun iklim, hava sıcaklığının donma noktasının altına düşmediği, sıcak ılıman iklimdir. -3°C’de çiçekler ve meyveler zarar görmeye başlar.  Meyvenin olgunlaşma zamanı olan Nisan, Mayıs aylarında, yaz sıcaklarının erken başlaması ve hava sıcaklığının 30°C’nin üzerine çıkması, meyveler üzerinde güneş yanıklarının meydana gelmesine neden olur.  Şiddetli rüzgar, tozlanma ve döllenme üzerinde olumsuz etki yaparak verimi azaltır. Toprak isteği Yenidünya yetiştiriciliği için iyi drene edilmiş, derin, organik maddece zengi, killi-kumlu, gevşek, reaksiyonu nötr topraklar tercih edilmelidir. Kök sistemi Yenidünyaların kök sistemi, yüzlek ve dağınık saçak yapıda olduğundan; taban suyu seviyesi 1.5-2 m olan topraklar yetiştiriciliğe uygundur. Yenidünyaların çoğaltılmasında en çok uygulanan yöntem aşılamadır. Daha çok göz ve kalem aşısı kullanılır. Yenidünya çöğürü yetiştirmek için olgun meyvelerden çıkarılan çekirdekler yıkanarak bekletilmeden doğrudan polietilen torbalara veya daha sonra torbalara şaşırtılmak üzere hafif kumlu tohum tavalarına ekilmelidir. Tohumlar hemen ekilmeyecekse, yıkanıp dezenfekte edilerek naylon torbalar içinde ve buzdolabı sıcaklığında çimlenme yeteneklerini kaybetmeden 9 ay süre ile saklanabilir. Ekilen tohumlar 1,5-2 ay sonra çıkmaya başlar.  Bu çöğürler ertesi ilkbaharda şaşırtılmaya hazır duruma gelir. Çöğürlerin, güneşin yakıcı etkilerinden korunması için yarı gölgelikler altında muhafaza edilmesi gerekir. Çöğürler tohum ekiminden 1,5-2 yıl sonra çapları 1-1,5 cm olduğunda aşıya hazır hale gelirler. Aşılar ilkbahar ve sonbahar döneminde yapılabilir. Göz aşısı olarak ‘T’ aşısı, Yongalı aşı ve yama aşı kullanılır. Yenidünya fidanı yetiştirilmesi, dikkat bilgi ve uzun zaman gerektiren bir iştir. Yenidünya bahçesi tesis edilirken kış aylarında soğuk, yaz aylarında ise sıcak kurutucu rüzgarların zararlarından korunmak amacıyla rüzgarkıran kurulmalıdır. Bahçe tesisinde pazarlama yönünden amaca uygun çeşitlerin seçimi kadar tozlayıcı çeşitlerin seçimi ve bunların uygun şekilde yerleştirilmesi de önemli bir konudur. Uzun Çukurgöbek, Hafif Çukurgöbek, Akko XIII, Gold Nugget gibi çeşitler tozlayıcı olarak kullanılabilir.  Amaca uygun bir çeşidin tozlayıcı olarak kullanılması halinde, 2 sıra ana çeşide 1 sıra tozlayıcı yeterlidir. Yenidünya için tavsiye edilen dikim aralıkları; nispeten küçük taçlı ve dikine büyüyen Tanaka, Hafif Çukurgöbek, Gold Nugget gibi çeşitler için 7x7 m, Akko XIII, Sayda, Yuvarlak Çukurgöbek, Uzun Çukurgöbek gibi geniş taçlı yayvan büyüyen çeşitler için ise 8x8 m’dir. Ancak yetiştiricilikte tek çeşitle kapama bahçe tesisi, ürün emniyeti yönünden tavsiye edilmediğinden, karışık çeşitlerle bahçe tesisinde 8x8 m dikim aralığı uygundur. Dikimden önce fidan yerleri işaretlenip üçlemesi yapıldıktan sonra 60 cm derinliğinde ve 60 cm genişliğinde çukurlar açılır. Dikim sırasında, çukurun hacmine göre 10 Kg civarında yanmış çiftlik gübresi, çukur toprağına karıştırılmalıdır.  Dikim sırasında fidan torbada ise torbadan yere geçen kökler ve fazla kökler makasla kesilmelidir. Dikim seviyesi; fidanın üst toprak seviyesi, arazi seviyesinden 5 cm yukarıda kalacak şekilde ayarlanmalıdır.  Dikimden sonra, vakit geçirilmeden can suyu verilmeli ve fidan gövdeleri, yağmurdan etkilenmeyen kağıtlarla sarılmalıdır. Fidan dikimi, kışları ılık geçen yerlerde sonbaharda, kışı nispeten serin geçen bölgelerde ise ilkbaharda yapılmalıdır. Budama ,şekil verme:Fidana çanak şeklinin verilebilmesi için fidanların gelişme durumlarına göre araziye dikimden 1 veya 2 yıl sonra ortadaki ana doruk dal dibinden kesilerek çıkarılır. Ana doruk dal alınarak, fidana 3 veya 4 dallı çanak şekli verilmesi, ağacın fazla boylanmaması, dolayısıyla hasat kolaylığı sağlanması yönünden uygundur.  Taç yüksekliği 65-75 cm olmalıdır.  Ana gövdeden sürmüş yan dallardan ağaca iyi bir taç yapabilecek ve aralarında yaklaşık olarak aynı açı oluşturacak durumdaki 3 veya 4 dal seçilerek bırakılır, geriye kalan yan dallar yine dibinden kesilerek çıkarılır.  Bırakılan dallar bir süre daha büyüdükten sonra aynı yıl içinde 35-40 cm kalacak şekilde kesilir. Sonraki yıllarda budanan dallar üzerinde süren sürgünlerden ağacın merkezini çok sıkıştırmayacak ve dengeli bir taç oluşturacak şekilde 2 veya 3 tanesi bırakılır.  Geriye kalan sürgünler ve aşı noktasının üzerinde oluşan sürgünler temizlenir.  Daha sonraki yıllarda ağacın büyümesine fazla müdahale gedilmez.  En uygun budama zamanı Mart ayıdır. Yabancı ot mücadelesi Kış ayları boyunca yabani otlar ile kaplı toprak ilkbaharda köklere zarar vermeyecek şekilde yüzlek olarak sürülmelidir. Daha sonra toprak otlandıkça sonbahara kadar yüzlek olarak toprak işlemeye devam edilmelidir. Sulama İklim ve toprak çeşidine göre Nisan ayından Ekim ayına kadar 7-10 gün aralıklarla fidanın kök derinliği olan 30-50 cm’yi ıslatacak miktarda sulama yapılmalıdır. Yetişkin yenidünya bahçesi için ise en uygun sulama şekli tava yöntemidir. Yağışların sona erme zamanı göz önüne alınarak sulamaya Nisan, Mayıs aylarında başlanmalı, hava ve toprağın nem durumuna göre 15-20 gün ara ile yağışlara kadar tekrarlanmalıdır. Gübreleme için bahçe tesis edilmeden önce ve ilk yıllarda toprak analizi sonuçlarından yararlanılır.  Ancak daha sonra fidanlar büyüyüp verime geçtiklerinde toprak analizi ile birlikte yaprak analizlerinin de yapılması mutlaka gereklidir.  Bunun mümkün olmadığı durumlarda gübreleme şu şekilde yapılmalıdır. I. Yıl: Fidan başına yılda toplam 150 gr amon yum sul fat. Her sulamada bir fidan başına 25 gr amon yum sul fat olarak verilmelidir. II. Yıl: Fidan Başına yılda toplam 300 gr amon yum sul fat, Şubat Temmuz ayları arası 4 defada sulamayla birlikte verilmelidir. III. Yıl: Fidan başına toplam 500 gr amon yum sul fat Şubat-Temmuz aylarında 4 defada sulamayla birlikte verilmelidir. 4-6 yaşlı ağaçlar için ise; Temmuz ayında 400-800 gr, Kasım ayında 100-200 gr ve Şubat ayında 100-200 gr amon yum sul fat, Ağustos-Eylül aylarında 135-225 gr Triple süper fosfat, Ağustos-Eylül aylarında 120-240 gr Potasyum sul fat uygulanmalıdır. 7-12 yaşlı ağaçlar için; Temmuz ayında 1300-2000 gr, Kasım ayında 500-750 gr ve Şubat ayında 500-750 gr amon yum sul fat, Ağustos-Eylül aylarında 275-325 gr Triple süper fosfat, yine Ağustos-Eylül aylarında 360-540 gr Potasyum sul fat uygulanmalıdır. 12 yaştan büyük ağaçlar için; Temmuz ayında 2000 gr, Kasım ayında 1000 gr ve Şubat ayında 1000 gr amon yum sul fat, Ağustos-Eylül aylarında 400 gr Triple süper fosfat, yine Ağustos-Eylül aylarında 600 gr Potasyum sul fat uygulanmalıdır. Hasat Hasat edilecek meyvelerin, çeşide has normal büyüklük ve rengini almış olması lazımdır. En uygun hasat şekli, meyve üzerinde 2-3 mm sap kalacak şekilde makasla kesilerek yapılan hasattır. Hasat edilen meyveler iki boya ayrılmalıdır. 1. sınıf diyebileceğimiz en iri, hastalıksız ve gösterişli meyveler seçilerek, berelenmeden kutulara yerleştirilmelidir. Ambalajlama Ambalajlamada, küçük karton kutular kullanılmalıdır.  Yakın pazarlar için 10-12 kg’lık sandık ambajlajlar kullanılabilir. Yenidünya meyvelerinin hasattan hemen sonra, bekletilmeden pazarlanması gerekir. Çünkü, diğer bazı meyve türlerine oranla muhafaza süreleri daha kısadır.  Kapama bahçe tesisinde, erkenci çeşitlerin seçimi önemli olmakla birlikte, pazarlama kolaylığı yönünden farklı zamanlarda olgunlaşan çeşitleri bir arada bulundurmak faydalıdır.  Böylece hasat zamanında sıkışıklık olmayacağından, olgunlaşan meyvelerin düzenli şekilde pazarlanması mümkün olur. Hastalık ve zararlıları Yenidünyanın en önemli ve hemen hemen tek hastalığı karalekedir.  Hastalık ile mücadele edilmez ise ağaçlar giderek verimden düşer, çiplak, verimsiz hale gelir. En önemli zararlıları Sarı ağaç kurdu (Zeuzera pyrina) ve Yaprak bitleridir. Karaleke ile mücadelede ilk olarak kültürel önlemlere dikkat edilmelidir.  Bunun için budama artıkları ve bir yıl önceden kalan mumya meyveler toplanmalı ve yakılmalıdır. Malta eriğinin faydası Malta eriği sarı-turuncu rengiyle bize içinde bol miktarda betakaroten yani a vitamininin öncü maddesi olduğunu gösteriyor. Yoğun a vitamini dışında bol potasyum da içermektedir.  Ayrıca demir, kalsiyum ve fosfor da bol miktarda bulunmaktadır.

Etiketler
Eriobotrium, Eriobotrium jap., Eriobotrium jap. Malta, Eriobotrium jap. Malta erik, Eriobotrium jap. Malta erik Yenidünya, Eriobotrium jap. Malta erik Yenidünya Malta, Eriobotrium jap. Malta erik Yenidünya Malta eriği, Eriobotrium jap. Malta erik Yenidünya Malta eriği fidan, Eriobotrium jap. Malta erik Yenidünya Malta eriği fidan 120-150cm, Eriobotrium jap. Malta erik Yenidünya Malta eriği 120-150cm, Eriobotrium jap. Malta erik Yenidünya Malta fidan, Eriobotrium jap. Malta erik Yenidünya Malta fidan 120-150cm, Eriobotrium jap. Malta erik Yenidünya Malta 120-150cm, Eriobotrium jap. Malta erik Yenidünya eriği, Eriobotrium jap. Malta erik Yenidünya eriği fidan, Eriobotrium jap. Malta erik Yenidünya eriği fidan 120-150cm, Eriobotrium jap. Malta erik Yenidünya eriği 120-150cm, Eriobotrium jap. Malta erik Yenidünya fidan, Eriobotrium jap. Malta erik Yenidünya fidan 120-150cm, Eriobotrium jap. Malta erik Yenidünya 120-150cm, Eriobotrium jap. Malta erik Malta, Eriobotrium jap. Malta erik Malta eriği, Eriobotrium jap. Malta erik Malta eriği fidan, Eriobotrium jap. Malta erik Malta eriği fidan 120-150cm, Eriobotrium jap. Malta erik Malta eriği 120-150cm, Eriobotrium jap. Malta erik Malta fidan, Eriobotrium jap. Malta erik Malta fidan 120-150cm, Eriobotrium jap. Malta erik Malta 120-150cm, Eriobotrium jap. Malta erik eriği, Eriobotrium jap. Malta erik eriği fidan, Eriobotrium jap. Malta erik eriği fidan 120-150cm, Eriobotrium jap. Malta erik eriği 120-150cm, Eriobotrium jap. Malta erik fidan, Eriobotrium jap. Malta erik fidan 120-150cm, Eriobotrium jap. Malta erik 120-150cm, Eriobotrium jap. Malta Yenidünya, Eriobotrium jap. Malta Yenidünya Malta, Eriobotrium jap. Malta Yenidünya Malta eriği, Eriobotrium jap. Malta Yenidünya Malta eriği fidan, Eriobotrium jap. Malta Yenidünya Malta eriği fidan 120-150cm, Eriobotrium jap. Malta Yenidünya Malta eriği 120-150cm, Eriobotrium jap. Malta Yenidünya Malta fidan, Eriobotrium jap. Malta Yenidünya Malta fidan 120-150cm, Eriobotrium jap. Malta Yenidünya Malta 120-150cm, Eriobotrium jap. Malta Yenidünya eriği, Eriobotrium jap. Malta Yenidünya eriği fidan, Eriobotrium jap. Malta Yenidünya eriği fidan 120-150cm, Eriobotrium jap. Malta Yenidünya eriği 120-150cm, Eriobotrium jap. Malta Yenidünya fidan, Eriobotrium jap. Malta Yenidünya fidan 120-150cm, Eriobotrium jap. Malta Yenidünya 120-150cm, Eriobotrium jap. Malta Malta, Eriobotrium jap. Malta Malta eriği, Eriobotrium jap. Malta Malta eriği fidan, Eriobotrium jap. Malta Malta eriği fidan 120-150cm, Eriobotrium jap. Malta Malta eriği 120-150cm, Eriobotrium jap. Malta Malta fidan, Eriobotrium jap. Malta Malta fidan 120-150cm, Eriobotrium jap. Malta Malta 120-150cm, Eriobotrium jap. Malta eriği, Eriobotrium jap. Malta eriği fidan, Eriobotrium jap. Malta eriği fidan 120-150cm, Eriobotrium jap. Malta eriği 120-150cm, Eriobotrium jap. Malta fidan, Eriobotrium jap. Malta fidan 120-150cm, Eriobotrium jap. Malta 120-150cm, Eriobotrium jap. erik, Eriobotrium jap. erik Yenidünya, Eriobotrium jap. erik Yenidünya Malta, Eriobotrium jap. erik Yenidünya,

Çerezler (cookie), 1001fidan web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Gizlilik Politikamızı ziyaret edebilirsiniz.