Diospyros kaki Hachiya Trabzon hurma fidanı Tüplü 120-150cm 2 Yaşlı
Diospyros kaki Hachiya Trabzon hurma fidanı Tüplü 120-150cm 2 Yaşlı

Diospyros kaki Hachiya Trabzon hurma fidanı Tüplü 120-150cm 2 Yaşlı (8692977000700)

Marka : 1001fidan
Fiyat : ₺46,14(KDV Dahil)

Diospyros kaki Hachiya, Trabzon hurması,Cennet elması, Fidanı 

Hachiya hurma çeşidimiz,

3 litrelik kaplarda,

Kaki

Olgunlaşınca yenen çeşidimiz,

İri toparlak meyveli

Diospyros kaki Hachiya, Trabzon hurması,Cennet elması, Fidanı 

Hachiya hurma çeşidimiz,

3 litrelik kaplarda,

Kaki

Olgunlaşınca yenen çeşidimiz,

İri toparlak meyveli

Hachiya hurma çeşidimiz,
Kaki
Olgunlaşınca yenen çeşidimiz,
İri toparlak meyveli

Sarımsı beyaz çiçekleri haziran ayında açar.
Çiçek döneminde sulanmamalıdır.
Meyveleri sonbaharda olgunlaşır.


Portakal rengindeki meyveleri şekerli ve tanence  zengindir.
Esas vatanı Çin ve Japonya'dır.


TRABZON HURMASI YETİŞTİRİCİLİĞİ:

Trabzon hurmasının anavatanı Çin'dir.Bu meyve türü çok eski tarihlerde Japonya'ya getirilmiş ve burada büyük ölçüde üretimi yapılmıştır. "Japon Elması" olarak adlandırılmakta ve halk tarafından yaz kış sevilerek yenmektedir. Türkiye'ye hangi tarihte getirildiği bilinmemekle birlikte çok eskiden beri trabzon hurması yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bir subtropik iklim meyvesi olan trabzon hurması ülkemizde en çok Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilmektedir. Bu meyve türü kışın yapraklarını döktüğü için, daha serin bölgelerde de, özellikle Karadeniz, Ege ve Marmara Bölgeleri'nde yetiştiriciliğine rastlanmaktadır. Trabzon hurması, Ebenales takımının Ebenaceae familyasına aittir. Trabzon hurmaları Diospyros cinsine girer. Diospyros'un kelime anlamı; Dios (Baştanrı, Jupiter) ve Pyros (dane) kelimelerinin birleşmesi ile meydana gelmiş olan "tanrıların yiyeceği"dir. Meyvelerinin görünümlerinin güzelliği ve tatlarının mükemmelliğinden dolayı bu ismi almıştır.

 

 

TRABZON HURMASININ ÖZELLİKLERİ

Trabzon hurması ağacının kök sistemi kullanılan anaç türüne göre değişik yapıdadır. Meyveleri yenen kültür çeşitlerinin anacı (D.kaki), kazık köklüdür, az miktarda saçak kökleri bulunur. Trabzon hurması ağacının gövdesi gri renklidir. Kullanılan anacın çeşidin kuvvetine ve yaşına göre gövde 12-35 cm çapında olmakta, boyu ise ortalama 5-6 m olmakla beraber 12 m'ye kadar ulaşabilmektedir. Trabzon hurması ağaçları dik, yarı dik veya yayvan olarak gelişir, çeşitlere göre dallar orta kuvvette veya kuvvetli gelişmektedir. Dikimin ikinci ve üçüncü yıllarında fazla miktarda obur dallar görülür. Obur dallar kuvvetli ve dik olarak büyür, dallanmaz. Üçüncü yıldan itibaren obur dallar azalır, çok sayıda kısa meyve dalcıkları oluşur. Dinlenme devresinde tomurcuklar belirgin ve koyu kahverengidir. Bazı çeşitler (Fuyu) sık dallanmakta, bazı çeşitler (Hachiya) ise seyrek dallanmaktadır. Yaprakların üst yüzü düz, alt yüzü tüylüdür. İlkbaharda yeni çıktıklarında parlak açık yeşil renktedir, daha sonra parlak koyu yeşil renk alır. Sonbaharda ise soluk yeşil-sarı-turuncu-kırmızı renklere dönüşerek dekoratif bir görünüm alır. Bu özelliklerinden dolayı güzel bir süs ağacı olarak peyzaj mimarisinde kullanılır. Trabzon hurması ağaçlarında üç tip çiçek vardır: a) Erdişi çiçek: Bu tip çiçekte hem erkek organlar, hem dişi organ bulunur. b) Dişi çiçek: Erkek organlar bulunmaz, dişi organları vardır. c) Erkek çiçek: Erkek organları vardır, dişi organı yoktur. . 

 

TRABZON HURMASI YETİŞTİRİCİLİĞİ İÇİN İKLİM VE TOPRAK ÖZELLİKLERİ


Trabzon hurması bir subtropik iklim meyvesidir. Bununla birlikte sıcak ılıman iklim şartlarına da adapte olmuştur. Ağacı kışın yapraklarını döktüğü için düşük kış sıcaklıklarına diğer subtropik meyve türlerine göre daha dayanıklıdır. Genel olarak -12 dereceye kadar dayanabilmekte, ayrıca -18 dereceye kadar dayanan çeşitler de bulunmaktadır. Trabzon hurması çeşitlerinin çoğunun kış dinlenme ihtiyaçları 7,2 derecenin altında 200-400 saat kadardır. Akdeniz Bölgesi kıyı şeridinde odun gözü sürmesi, mart ayının ilk yarısında, çiçeklenme ise nisan sonlarında olmaktadır. Trabzon hurmaları geç çiçeklendikleri için erken ilkbahar donlarından etkilenmezler. Çeşitlerin meyvelerini olgunlaştırabilmeleri için 140-160 gün gibi uzun bir zaman aralığına ihtiyaçları vardır. Sertken yenebilen (tadı buruk olmayan) çeşitler, meyvelerini olgunlaştırabilmeleri için diğerlerine göre daha fazla sıcaklık toplamına ihtiyaç duyarlar. Trabzon hurmaları yüksek hava nemi isterler ve en kaliteli meyveler nemli bölgelerden elde edilir. Hava neminin az olduğu bölgelerde sulama yapılarak iyi ürün alınabilir. Ancak bu bölgelerde meyvelerde güneş yanıklığı görülebilir, tedbir alınmalıdır. Trabzon hurması ağaçları genel olarak rüzgarlardan zarar görmez. Ancak fazla rüzgar alan yerlerde, sonbaharda meyve olgunluk zamanında meyveler yaprak ve dallardan zarar görür ve kalitenin düşmesine neden olur. Trabzon hurması ağacının dalları çok gevrektir, bu yüzden şiddetli rüzgar, meyve yüklü dalların kırılmasına sebep olabilir. Bu durumu önlemek için dallar mutlaka hereklerle desteklenmelidir. Trabzon hurmaları için en uygun toprak tipi; orta ağır, organik maddece zengin ve iyi drene edilmiş derin topraklardır. PH'sı 6,5-7,0 olan topraklarda yetiştiricilik iyi sonuç verir. Bununla birlikte çok hafif topraklardan, çok ağır topraklara kadar değişik toprak tiplerine de uyum sağlar. Kireç muhtevası %20'ye kadar olan topraklarda yetişebilir.

 

TRABZON HURMASI BAHÇESİ TESİSİ

 Bahçe yeri hazırlığına yaz aylarında başlanmalıdır. Beslenme ile ilgili sorunların olmaması için toprak analizi yaptırılmalı ve analiz sonuçlarına göre gerekli gübreler verilmelidir. Fazla yağış alan taban suyunun sorun olduğu yerlerde toprağın drenajı yapılmalıdır. Toprak organik maddece zengin değilse, dekara 3-4 ton çiftlik gübresi verilmeli veya yeşil gübre ile gübrelenmelidir. Sonbaharda derin bir sürüm yapılmalı ve eğer, bahçe yeri engebeli ise tesviye edilmelidir. Bahçe yeri çok meyilli ise teraslama yapılması gerekir. Trabzon hurması meyveleri rüzgarların sebep olduğu yaprak ve küçük dalların meydana getirebileceği berelenmelere çok hassastır. Bu sebepten fazla rüzgar alan yerlerde bahçe tesisinden önce, bahçe kenarı bir veya iki sıralı olarak rüzgarkıranlarla çevrilmelidir. Selvi veya okaliptüs ağaçları rüzgarkıran olarak dikilebilir. Dikim çukurları 60-70 cm derinlik ve genişlikte açılmalıdır. Dikim, fidanlar yapraklarını döktükten sonra başlamak üzere, ilkbahara kadar olan devrede yapılabilir. Kışları soğuk geçen yerlerde ilkbahar dikimi tercih edilmelidir. Dikim sırasında, fidana kök budaması yapılmalıdır. Birbirine girmiş ve söküm sırasında berelenmiş olan kökler, yara yeri üzerinden kesilir. Fidanların kazık kökü fazla kısaltılmamalıdır, çünkü saçak kökleri fazla değildir. Fidanlar, fidanlıktan söküldükleri derinlikte dikilmelidir. Dikimden hemen sonra can suyu verilmelidir. Yeni dikilmiş fidanların yağış ve rüzgarların etkisi ile eğilmemesi için fidanlar hereklerle bağlanmalıdır. Dikimden sonra fidanların tepeleri 60-70 cm'den iyi gelişmiş bir göz üzerinden kesilir. Dikilecek çeşidin seçimi yapılırken, pazar değeri yüksek olan çeşitlere önem verilmelidir. İç pazar yanında dış pazar istekleri de dikkate alınmalıdır.

 

TRABZON HURMASI BAHÇESİNİN BAKIM İŞLERİ


Toprak İşleme Trabzon hurması bahçesinde toprak işleme, örtüsüz veya örtülü yapılabilir. Örtüsüz işlemede, toprak sürülerek toprak üzeri otsuz tutulur. Bu tip toprak işleme ile yabani otların yok edilmesi yanında, yağmurlarla veya sulama ile meydana gelen kaymak tabakasının kırılması, böylece suyun toprağa kolay işleyebilmesi ve toprağın havalanması sağlanmış olur. Ağaçların diplerindeki otlar çapalanarak temizlenir. Sonbaharda pullukla derin bir sürüm yapılır. Sürüm işleri toprak tavında iken yapılmalıdır. İlkbahar ve yaz sürümleri diskli pulluk ile yapılır. Bahçedeki ağaçlar büyükse, dalların kırılmamasına özen gösterilmeli ve bahçe tipi küçük traktörler kullanılmalıdır. Sulama suyunun kısıtlı olduğu yerlerde örtüsüz toprak işleme yapılmalıdır. Hava neminin az olduğu yerlede ise örtülü toprak işleme tercih edilmelidir. Çok ağır topraklarda örtü bitkisi, toprağın fazla suyunu kullanması yönünden yararlıdır. Meyilli arazilerde örtü bitkisi erozyonun önlenmesi ve suyun tutulması için faydalıdır. Örtülü toprak işlemede ağaçların taç izdüşümünde ot kontrolü yapılır. Ağaçlar arasında otlar zaman zaman biçilerek yerinde bırakılır. Sulama Trabzon hurması ağaçlarının iyi gelişebilmeleri ve yeterli ürün verebilmeleri için topraktan yeterli miktarda suyu alabilmeleri gerekir. Sürgün gelişmesinin ve meyve büyümesinin olduğu ilkbahar ve yaz aylarında yeterli ve düzenli sulamanın yapılmasına dikkat edilmelidir. Eğer bu devrelerde sulama yetersiz olursa meyve dökümleri olabilmektedir. Ayrıca meyve gelişimi durmaktadır. Düzensiz sulama ile de meyvelerde çatlamalar olmaktadır. Ayrıca meyve olumuna yakın sulamalar, meyvelerin çatlamasına neden olmaktadır. Bu sebeple meyvelerde kabuk rengi yeşilden sarıya dönüştüğü devreden sonra sulama yapılmamalıdır. Sonbahar ve kış aylarının kurak geçtiği dönemlerde de sulama yapılmalı ancak sulama aralıkları daha uzun tutulmalıdır. Sulama suyu miktarı ve sıklığı, iklim, toprak ve sulama sistemlerine göre değişiklik gösterir. Karık usulü sulama yapılabilir. Bu sulama sisteminde, genç bahçelerde, ağaçların iki yanından geçirilen karıklar, gelişmiş ağaçların bulunduğu bahçelerde ise ağaçların iki yanından geçirilen ikişer karık sistemi ile sulama yapılmalıdır. Alttan yağmurlama sistemi sulama da uygun bir sistemdir. Sulama zamanını ve miktarını ayarlamak için tansiyometre kullanılmalıdır. Gübreleme Trabzon hurmalarına verilecek gübre miktarları yaprak ve toprak analiz sonuçlarına göre tesbit edilmelidir.İyi yanmış çiftlik gübresi, 3 yılda bir dekara 3-4 ton hesabı ile sonbaharda verilmeli ve sürümle toprağa karıştırılmalıdır. Trabzon hurmalarının azota ihtiyacı fazladır. Analiz sonuçlarına göre verilmesi gereken azot miktarının üçte biri erken ilkbaharda, kalan kısmı nisan-mayıs ve haziran aylarında olmak üzere verilebilir. Aşıır miktarda verilen azotlu gübre çiçek ve meyve dökümlerine sebep olur.Azotlu gübre, ağacın taç izdüşümüne, toprağa verildikten sonra toprak çapalanarak gübrenin toprağa gömülmesi sağlanmalı ve hemen sulama yapılmalıdır. Fosforlu gübreler kasım-aralık aylarında verilebilir. Bu gübrenin çiçeklenme, meyve tutumu ve kök gelişimi üzerine etkisi vardır.Potasyumlu gübrelerin meyve kalitesine etkisi vardır. Aşırı potasyum noksanlığı görülen ağaçların yaprak uçları ve kenarları sararıp kurur. Aşırı meyve dökümleri görülür. Potaslı ve fosforlu gübreler, birlikte kasım-aralık aylarında uygulanır. Bu gübreler ağacın taç izdüşümüne açılan çukurlara verilerek üzerleri toprakla kapatılır veya taç izdüşümünde açılan 5-6 çukura verilip üzeri kapatılarak uygulama yapılır. Magnezyum noksanlığı, organik maddece fakir olan topraklarda sık görülür. Fazla miktarda potasyum olan topraklarda da magnezyum alımı azalır ve noksanlık ortaya çıkar. Magnezyum noksanlığının belirtileri, ağaç meyveyle fazla yüklü olduğu yaz aylarında görülür. Noksanlık belirtileri, meyveli dallardaki alt yaprakların damar aralarının sararması şeklinde olur, ileri safhada sararan kısımlar kararır ve yapraklar vaktinden önce dökülürler. Mangan noksanlığı, toprağın mangan muhtevası az ise veya toprak fazla kireçli ise ortaya çıkar. Noksanlık belirtileri, mayıs ayı başında yeni sürgünlerin alt yapraklarında siyah noktalar şeklinde görülür. İleri durumda sürgünün üst yapraklarında da görülür. Mangan noksanlığı yaprak ve meyve dökümlerine sebep olur. Noksanlığında, meyve tutumundan hemen sonra yaprak gübresi tavsiye edilir. Demir noksanlığının belirtileri, genç yaprakların damar aralarının sararması şeklinde olur. Yaprak damarları yeşil olarak kalır. Çok kireçli topraklarda demir noksanlığı görülür. PH'sı çok yüksek olan topraklarda dekara 40-50 kg toz kükürt uygulanarak toprağın PH'sı bir ölçüde düşürülebilir. Ayrıca demir sülfat veya diğer demirli preparatlar kullanılabilir. Yaprak gübreleri sabah erken saatlerde veya akşam üzeri uygulanmalıdır. Budama Dikimden sonraki ilk üç yılda şekil budaması yapılır. Fidanın taçlandırılmasında değişik doruk dallı (modifiye lider) sistemi uygulanabilir. İstenirse palmet şekli(?) de verilebilir. Değişik doruk dallı sisteminde esas olan, gövde üzerinde düzgün aralarla dağılmış 3-5 ana dalın gelişmesini sağlamaktır. Kışın dikim budaması yapılmış olan fidanların, mayıs-haziran ayında ana dalları seçilir. Çatal olan filizlerden istenmeyenler kırılır. Seçilen dallar arasındaki mesafe en az 10 cm olmalıdır. Gövde ile dalların yaptığı açı da 45-60 derece olmalıdır. Seçilen dalların, ağacın dengesi yönünden ağacın değişik yönlerine dağılmış olması önemlidir. Zayıflamasını istediğimiz dallarda eğme işlemi yapılmalıdır. Kış aylarında daha önce bağlanan dallar çözülür, açılar kontrol edilir. Çatal ve obur dallar temizlenir. Çok zayıf sürgünler kesilip atılır. Ana dallar kuvvetlerine göre 40-45 cm'den dışa bakan bir göz üzerinden kesilir. İkinci yıl yaz aylarında yeşil budama uygulanır. Her ana dal üzerinde, yardımcı dallar seçilir. Ana ve yardımcı dalların kuvvetli gelişmesi için diğer dallar eğilir. İstenmeyen filizlerden kırma yapılır. Üçüncü yıl aynı işlemler devam eder. Taç teşekkülünden sonra fazla bir işleme gerek yoktur. Çok kuvvetli büyüyen dallarda tepe alma yapılmalıdır. Çok zayıf ince dallar, birbirine geçmiş, hasta ve yaralı dallar kışın kesilip atılır. Alt dalların meyve yükü ile eğilip kırılmalarını önlemek için tepe alma yapılmalı veya bu dallar hereklerle desteklenmelidir.

Etiketler
Diospyros, Diospyros kaki, Diospyros kaki Hachiya, Diospyros kaki Hachiya Trabzon, Diospyros kaki Hachiya Trabzon hurma, Diospyros kaki Hachiya Trabzon hurma fidanı, Diospyros kaki Hachiya Trabzon hurma fidanı Tüplü, Diospyros kaki Hachiya Trabzon hurma fidanı Tüplü 120-150cm, Diospyros kaki Hachiya Trabzon hurma fidanı 120-150cm, Diospyros kaki Hachiya Trabzon hurma Tüplü, Diospyros kaki Hachiya Trabzon hurma Tüplü 120-150cm, Diospyros kaki Hachiya Trabzon hurma 120-150cm, Diospyros kaki Hachiya Trabzon fidanı, Diospyros kaki Hachiya Trabzon fidanı Tüplü, Diospyros kaki Hachiya Trabzon fidanı Tüplü 120-150cm, Diospyros kaki Hachiya Trabzon fidanı 120-150cm, Diospyros kaki Hachiya Trabzon Tüplü, Diospyros kaki Hachiya Trabzon Tüplü 120-150cm, Diospyros kaki Hachiya Trabzon 120-150cm, Diospyros kaki Hachiya hurma, Diospyros kaki Hachiya hurma fidanı, Diospyros kaki Hachiya hurma fidanı Tüplü, Diospyros kaki Hachiya hurma fidanı Tüplü 120-150cm, Diospyros kaki Hachiya hurma fidanı 120-150cm, Diospyros kaki Hachiya hurma Tüplü, Diospyros kaki Hachiya hurma Tüplü 120-150cm, Diospyros kaki Hachiya hurma 120-150cm, Diospyros kaki Hachiya fidanı, Diospyros kaki Hachiya fidanı Tüplü, Diospyros kaki Hachiya fidanı Tüplü 120-150cm, Diospyros kaki Hachiya fidanı 120-150cm, Diospyros kaki Hachiya Tüplü, Diospyros kaki Hachiya Tüplü 120-150cm, Diospyros kaki Hachiya 120-150cm, Diospyros kaki Trabzon, Diospyros kaki Trabzon hurma, Diospyros kaki Trabzon hurma fidanı, Diospyros kaki Trabzon hurma fidanı Tüplü, Diospyros kaki Trabzon hurma fidanı Tüplü 120-150cm, Diospyros kaki Trabzon hurma fidanı 120-150cm, Diospyros kaki Trabzon hurma Tüplü, Diospyros kaki Trabzon hurma Tüplü 120-150cm, Diospyros kaki Trabzon hurma 120-150cm, Diospyros kaki Trabzon fidanı, Diospyros kaki Trabzon fidanı Tüplü, Diospyros kaki Trabzon fidanı Tüplü 120-150cm, Diospyros kaki Trabzon fidanı 120-150cm, Diospyros kaki Trabzon Tüplü, Diospyros kaki Trabzon Tüplü 120-150cm, Diospyros kaki Trabzon 120-150cm, Diospyros kaki hurma, Diospyros kaki hurma fidanı, Diospyros kaki hurma fidanı Tüplü, Diospyros kaki hurma fidanı Tüplü 120-150cm, Diospyros kaki hurma fidanı 120-150cm, Diospyros kaki hurma Tüplü, Diospyros kaki hurma Tüplü 120-150cm, Diospyros kaki hurma 120-150cm, Diospyros kaki fidanı, Diospyros kaki fidanı Tüplü, Diospyros kaki fidanı Tüplü 120-150cm, Diospyros kaki fidanı 120-150cm, Diospyros kaki Tüplü, Diospyros kaki Tüplü 120-150cm, Diospyros kaki 120-150cm, Diospyros Hachiya, Diospyros Hachiya Trabzon, Diospyros Hachiya Trabzon hurma, Diospyros Hachiya Trabzon hurma fidanı, Diospyros Hachiya Trabzon hurma fidanı Tüplü, Diospyros Hachiya Trabzon hurma fidanı Tüplü 120-150cm, Diospyros Hachiya Trabzon hurma fidanı 120-150cm, Diospyros Hachiya Trabzon hurma Tüplü, Diospyros Hachiya Trabzon hurma Tüplü 120-150cm, Diospyros Hachiya Trabzon hurma 120-150cm, Diospyros Hachiya Trabzon fidanı, Diospyros Hachiya Trabzon fidanı Tüplü, Diospyros Hachiya Trabzon fidanı Tüplü 120-150cm, Diospyros Hachiya Trabzon fidanı 120-150cm, Diospyros Hachiya Trabzon Tüplü, Di,

Çerezler (cookie), 1001fidan web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Gizlilik Politikamızı ziyaret edebilirsiniz.