Olea europaea Gemlik Tirilye Zeytin fidanı 20-40cm (8692977025000)

Marka : 1001fidan
Fiyat : ₺8,00(KDV Dahil)

Olea europaea Gemlik, Tirilye Zeytin fidanı

 

Sofralık ve yağlık

Kaliteli

Tüplü

 

 

Olea europaea Gemlik, Tirilye Zeytin fidanı

 

Sofralık ve yağlık

Kaliteli

Tüplü

Zeytin Ağacı uzun ömürlü olması ilediğer bir çok meyve ağaçlarından ayrılmaktadır. 

Zeytin Ağacının gövdesi bir nedenle ölürse veyaherhangi bir şekilde ortadan kalkarsa, ufak bir kök parçası veya küçük birsürgünü, onun tekrar meydana gelmesi için yeterli olabilmektedir.

Zeytin Ağacının morfolojik ve biyolojiközelliği :

Yapraklar :Yaprakların üst kısmı açıkyeşil renkte alt kısmı ise daha mat gümüşümsü bir renge sahiptir. 
Yaprağın uç kısım ekseni bazı çeşitlerde yuvarlaktır. 
Yapraklar genellikle üç yılda bir değişmektedir. 
Yalnız bazı hastalıklardan dolayı daha önceden dökülebilir. 
Ortalama Zeytin yaprağı yaklaşık5-6cm uzunluğunda ve orta kısmında 1-1.5cm genişliğindedir. 


Yaprak şekli, büyüklüğü ve özellikleri çeşitlere göreönemli farklılıklar gösterebilmesine rağmen temel özellikler çoğu çeşitler içinbenzerdir. 
Bütün Zeytin yapraklarının kenarlarıdüzdür ve sadece kısa bir sapa sahiptirler. 
Bir çok çeşidin yapraklarının büyüklüğü; bitkinin yaşı, kuvveti ve çevreselşartlara göre önemli derecede değişiklik göstermektedir. 

Ayrıca gelişme mevsimi esnasında yıllık sürgün üzerindeyaprak büyüklüğünde birbirini izleyen bir değişiklik belirgin olmaktadır.
Çiçeklenme : İlkbahar ve yaz mevsiminde meyve dalları uzun dalcıklaroluşturarak gelecek yılın ürün dallarını oluştururlar. 
Çiçekler iki yıllık dalcıklar üzerinde salkım şeklinde kendini gösterir. 
Renkleri beyazdır. 

Her salkımda ortalama 10-15, en çok ise 25 kadar çiçekmevcuttur. 

Meyve Tutumu ve Olgunluk : Tozlanmanın normal birşekilde olabilmesi için havanın, polen tozlarının stigma üzerinde kalabileceğikadar nemli ve sıcak olması gerekmektedir.

Tamçiçeklenmeden 8 gün sonra, ağaç üzerinde mevcut ovaryumların aşağı-yukarı%20’si döllenmektedir. 
Bu oran 18. güne kadar yaklaşık % 60 civarına yükselmektedir. 
Tam çiçeklenmeden 25 gün sonra, ağaçtaki küçük meyvelerin sayısı sabitleşir vebu arada çok az bir meyve dökümü görülür.

ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİ

Budersimizde Zeytin yetiştiriciliğibaşlığı altında bahçe tesisi ve dikim sıklığı, Zeytincilikte sulama, budama, hasad ve Zeytin hastalıkları ve zararlıları konularını işleyeceğiz. 

BAHÇE TESİSİ VE DİKİM SIKLIĞI 

Zeytin,besin maddelerince fakir ve sulama imkânı bulunmayan kıraç yerlerde yetiştiğigibi, entansif ziraata daha uygundur.
Entansif bir Zeytincilik tesisi,sulanabilir ve verimli sahalarda kurulmalıdır. Ilıman iklimden hoşlanan Zeytin için kış sıcaklığı -7°C veyıllık yağış miktarı 400 mm’den aşağı düşmemelidir. Nem miktarının uygun olduğutoprakta 75 cm, ana kayanın yekpare olduğu yerlerde ve en az 150 cm derinliktedikim yapılmalıdır. En ideal toprak kalkerli-kumlu, derin nemli ve besinmaddelerince zengin olanıdır. Taban suyunun yüksek olduğu yerde tesis kurulmaz,ancak drenaj yapıldıktan sonra kurulabilir.
Meylin az olduğu yerlerde toprak muhafaza tedbirleri alınarak, meylin %5’denfazla olduğu yerlerde özel teraslamalarla tesis kurulur. Bahçe tesisinde çeşitde önemlidir. Yağlık (Ayvalık, Erkence, Çakır ve Kilis) sofralık (Domat, Gemlik, Manzanilla vb.) her iki türlüdeğerlendirilebilen çeşit ise Memeciktir.
Çeşit seçimi iki açıdan önemlidir. Aralık ve mesafe yönünden Donat ve Ayvalıkgibi kuvvetli gelişen çeşitlerde 8x8 m veya 7x9 m mesafe korunurken Gemlik'te sulanabilir şartlarda 5x5 mmesafeye uygundur.
İzmir sofralık gibi kendine kısır çeşitlerden ise kapama bir bahçekurulmamalıdır. Kısmen kendine verimli çeşitlerle de (Ayvalık, Gemlik gibi) etrafta Zeytinlik tesisi yoksa kapama olarakçalışmaktan kaçınılmalıdır. Bunun için çeşit belirlenirken en yakın tarımkuruluşundan bilgi alması uygundur. 
Farklı şartlarda değişik dikim şekilleri uygulanan Zeytincilikte; kare, dikdörtgen, üçgen, kontur gibi dikim şekilleriuygulanır. Düzgün ve dik açılı yerlerde kare ara ziraati yapılmak istenenyerlerde dikdörtgen, geniş ovalarda ve büyük sahalarda birim alanda ve büyüksahalarda birim alanda daha fazla ağaç kullanmak için üçgen şekli, Meyilli vetoprak-su muhafaza tedbirlerinin alınamadığı yerlerde, bu tedbirler alındıktansonra kontur dikim yapılır. Zeytintesisinin dikimi sırasında iyi bir toprak işlemesi, gerekli ise drenaj vetesviye işleri mutlaka yapılmalıdır.

KullanılanFidanlar aşı ve çelikleme yöntemiile 2-3 yaşına getirilip sonra tesise dikilirler. Fidanlar verimli klonlardan üretilmiş ve sağlıklı olmalıdır. 
Fidan dikiminde 80x80 cm’lik birderinlikte açılan çukurlara dikim tahtası ile dikim yapılmalıdır. Dikimesnasında çukura temel gübreleme yapılmalıdır ve Fidan çukura yerleştirilir. Dikim, tüplü Fidanda toprak seviyesinde olmalı, aşılı Fidanlarda ise aşı noktası toprak altında kalmaması için dikkatedilmelidir. Fidanlar dikilmedenönce kök ve taç budaması yapılıp, dikim sonunda can suyu verilmelidir. 
Dikim sonrası hastalık ve zararlılardan korunmak için kesim yerlerimacunlanmalı, birkaç yıl bolca sulanmalı yabancı ot mücadelesi yapılmalı,çanakta oluşan kaymak çapalanmalı, hastalık ve zararlılarla yoğun mücadeleedilip ikinci veya üçüncü yıl hafif kesimle şekil verilmeyebaşlanmalıdır. 
Tabiatta her yerde ve her toprakta çeşitli bitkilerin yetiştiğini görüyoruz.Ancak bunlar mevcut koşullar altında kendilerine uygun büyüme ortamı bulabilenve aralarındaki rekabetten üstün çıkan yabani bitki türleridir. Kültür'bitkilerinin üretilmesinde ise toprağın bazı özel nitelikler taşıması gerekir.Toprağı canlı duruma getirmek ve bu durumu sürdürmek toprağı işlemeklemümkündür. 
Toprak işlemenin pratik faydaları şunlardır; toprağı kabartmak, su tutmakapasitesini artırmak, gerekli olan havayı temin etmek, homojen bir yapıoluşturmak ayrıca verilen kireç, kompost, yeşil ve mineral gübrenin topraklagerektiği gibi karıştırılmasını sağlamak ve yabani otları yok etmektir.
Böylece toprak fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylar için gerekli ortamıkazanmış olur. 
Hasat sonu sıra araları soklu pullukla derin olarak işlenebilir. Ağırtopraklarda derin işleme bir ihtiyaçtır. Kumlu topraklarda derin işlemeye gerekyoktur. Orta ve ağır bünyeli topraklarda pulluğun aynı işleme derinliğinde sıksık kullanılması sonunda taban taşı denilen bir katman oluşur. bu tabaka dipkazan aleti ile sürülmelidir veya sürüm derinliği değiştirilmelidir.
İlkbaharda toprak işleme kazayağı, diskaro, kombine tırmık gibi aletlerleyüzeysel sürüm yapılır. Bu dönemdeki toprak işlemenin çiçeklenme tutumubaşlangıcından bir kaç hafta önce bitirilmiş olması gerekir. Yüzeysel toprakişlemenin amacı, sulamadan sonra yüzeysel toprağın yapısını iyileştirmek ve yabancıot kontrolünü sağlamaktır.
Meyilli arazilerde toprak erozyonunu önlemek ve su tutumunu sağlamak içintoprak işleme meyile dik yönde yapılmalıdır. 
Gübreleme ağaçlarda düzenli bir gelişme ve büyüme ile daha bol ve kaliteli ürünelde etmek için vazgeçilmez bir bakım tedbiridir.
Dengeli beslenmeyen ağaçlarda ürün miktarı azalır, yağ miktarı ve kalitesidüşer, daneler küçülür, hastalık ve zararlılara mukavemetleri ve soğuğa dayanmagüçleri azalır. 
Bir ağaca verilecek gübre miktarları yaklaşık olarak; azotlu gübrelerde 250 gr.ile 3.5 kg süper fosfatta 0-3 kg, potasyum sülfatta ise 500 gr ile 2 kgarasında değişebilir. Ağaç dengesini muhafaza edebilmek için mutlaka analizlereuygun gübreleme yapılmalıdır. 
Zeytin Ağacı gelişme başlangıcı ve çiçeklenme dönemi olan Mart-Mayısayları ile çekirdek sertleşmesi dönemi olan Temmuz aylarında daha fazla bitkibesin maddesine ihtiyaç duyarlar. Bu gibi tesislerin Şubat Mart aylarındagübrelemesi gerekmektedir. 
Gübre uygulamalarında azot, fosfor ve potasın hepsi birden verileceği gibifosfor ve potasın tümü, azotun ise 2/3'ü Şubat-Mart'ta 1/3'ü de sonbahardauygulanır. 

ZEYTİNCİLİKTE SULAMA 

Ülkemizde800 bin hektarlık alanda Zeytintarımı yapılmakta, bunun ancak %75'i sulama imkânlarına sahip az meyilli veyadüz arazilerde geri kalanı da fazla meyilli, sulanamayan araziler üzerindedir.
Zeytinde verimi etkileyen önemlihususlardan birisi de topraktaki mevcut rutubetin muhafazasıdır. Bunun içinalınacak tedbirler şunlardır: 
Meyilli arazilerde toprağın daha fazla su tutmasını sağlamak, erozyonu önlemekiçin uygun tipte teraslar yapmak, 
Sulama imkanı olmayan Zeytinliklerdetoprakta daha fazla su depolanmasını sağlamak ve toprak rutubetini muhafazaetmek üzere toprak işleme ve yabani ot mücadelesine önem verilir. 
Mümkün olan yerlerde Zeytinliklerinsulanması. 
Zeytin yıl içersindeki tüm gelişmedönemlerinde topraktaki nem eksikliğine göre çeşitli tepkiler gösterir. Bunlarıgidermek için ihtiyaç duyduğu dönemlerde sulamak gerekir. Bu da çiçeklenme sonuile meyvede renk dönüşümü aşamaları arasındaki dönemdir. Özellikle çekirdeğinsertleştiği dönemdir. Bu dönemde sulama yapılırsa ürün miktarı arttığı gibiürünün sofralık değeri de yükselir. 

ZEYTİNCİLİKTE BUDAMA 

Sulama kadar budama da verime yönelik uygulanankültürel işlemlerden birisidir. 

Zeytin Ağacının gençlik, olgunluk ve yaşlılıkdönemlerine ait muhtelif safhalarında farklı budama sistemleri uygulanır. 

Bunlar şekil, mahsul ve gençleştirme budamaları olarakdeğerlendirilirler. 
Şekil budaması, Fidanın mümkün olduğukadar kısa sürede şekillenip geliştirilerek meyveye yatmasını sağlamak içinyapılır. 

Ağacınilerideki tacını bu safhada oluştururuz. Bu da tek gövde 3-4 anadallı vazoşeklinde uygulanır. 
Zeytin dalları güneş yakmasına çokhassastır. Sert budama anadalları güneş ışığına maruz bırakır. 

Güneş yakmasından da korunmak üzere dallar üzerindeiyi bir yaprak örtüsü teşekkül ettirilmelidir. 

Gelişmeyi yavaşlatacak aşırı kesimdenkaçınmalıdır. 
Fidanlıklarda ve genç tesislerde ilkyıl; çatıyı teşkil edecek ana dalları oluşturmaya yönelik seyreltmeler yapılırve gövde üzerinden ve ayrıca dipten çıkan kuvvetli dip sürgünleritemizlenir. 

Daha sonraki yıllarda tacın dengesini bozan birbirineyakın, üst üste binmiş gereksiz dallar uygun şekilde kesilir. 

Bu işlem yazın yapılabildiği gibi kışın dayapılabilir. 
Verimlilik devresindeki budamaya mahsul budaması denilmektedir. 

Amaçtacın yaprak odun oranı açısından dengede tutulması suretiyle yeşil aksamındaha iyi havalanmasını, güneşlenmesini temin etmek suretiyle verimliliğindevamı sağlanmaktadır.

Mahsul budamasında esas gaye, mahsulün bol olduğuzaman ürünün fazlasının biraz seyreltilmesidir. 
İki yılda bir dolu yılına girerken yapılan budamanın yanında. her yıl yapılanıverim yönünden en iyisidir. 

Budama ilkbaharda yapılmaktadır. Soğuk tehlikesiyüksek olan yerlerde şiddetli soğuklar geçtikten sonra budamayapılmalıdır. 

Bol su ve gübre bulan ağaçlar hafif bir şekildebudanmalıdır ki, aşırı kuvvetli sürgün teşekkül etmesin. 

Bu kuvvetli sürgün verimsizliğe sebep olur. Suyun vegübrenin yetersiz olduğu, hastalık ve zararlılar tesiri ile zayıf düşmüşağaçlar çok sert olarak budanmalıdır. 
Yaşlanmış ağaçlarda odun aksamı artar. Yeşil görünüm kaybolur. Sürgünfaaliyetleri azalır. 

Zeytindekendini yenileme gücünün fazla oluşu nedeniyle gençleştirmeyegidilmelidir. 

Gençleştirme anadal seviyesinde, gövde seviyesinde vedipten olacak tarzda yapılır. 
Odunlaşmış, çıp laklaşarak uzamış ve sadece uç kısımlarında az miktarda ürünalınabilen ana dallara sahip ağaçlarda tacın yeniden verilendirilmesi için buana dalların ortadan kaldırılması gerekir. 
Dallar gövdeye bağlandıkları noktanın 30-40 cm üzerinden kesilir. 

Bu kesim ya periyodik yapılır veya anadalların hepsitümden çıkartılırlar. 
Gövde seviyesinden yapılan gençleştirmede anadallar ve gövdenin bir kısmıverimden düşmüş ise bu yöntem uygulanır. 

Aşınoktasının yeri bu kesimde önemlidir. 

Kesim bunun altından yapılırsa, tekrardan aşılama sözkonusudur. 
Bunların dışında bir de verimden tamamen çıkmış ağaçlarda herhangi birgençleştirmeye gitmeden yanında veya sıra aralarında yeniden Fidan dikerek plantasyonyenilenir. 
Gençleştirmenin başarılı olabilmesi için alınması gerekli tedbirler; bakımsızkalmış topraklar takviye edilir. Erozyon ve hayvan zararı önlenir. Taban suyuproblemi halledilir. Kesim yerleri koruyucu bir madde ile kapatılır. 

Çeşitli seviyelerde uygulanan gençleştirmelerde ilkyıl teşekkül eden sürgünlerin hepsinin gelişmesine müsaade edilmelidir. 

İkinci yıl bunun %50'si çıkartılır. 

Dahasonraki yıl ise hangi şekilde bir taç verilecekse ona göre 1-2 veya 3 gövdeliolarak Fidan şekillendirilir.

ELLE SIYIRMA YÖNTEMİ

Etiketler
Olea, Olea europaea, Olea europaea Gemlik, Olea europaea Gemlik Tirilye, Olea europaea Gemlik Tirilye Zeytin, Olea europaea Gemlik Tirilye Zeytin fidanı, Olea europaea Gemlik Tirilye Zeytin fidanı 20-40cm, Olea europaea Gemlik Tirilye Zeytin 20-40cm, Olea europaea Gemlik Tirilye fidanı, Olea europaea Gemlik Tirilye fidanı 20-40cm, Olea europaea Gemlik Tirilye 20-40cm, Olea europaea Gemlik Zeytin, Olea europaea Gemlik Zeytin fidanı, Olea europaea Gemlik Zeytin fidanı 20-40cm, Olea europaea Gemlik Zeytin 20-40cm, Olea europaea Gemlik fidanı, Olea europaea Gemlik fidanı 20-40cm, Olea europaea Gemlik 20-40cm, Olea europaea Tirilye, Olea europaea Tirilye Zeytin, Olea europaea Tirilye Zeytin fidanı, Olea europaea Tirilye Zeytin fidanı 20-40cm, Olea europaea Tirilye Zeytin 20-40cm, Olea europaea Tirilye fidanı, Olea europaea Tirilye fidanı 20-40cm, Olea europaea Tirilye 20-40cm, Olea europaea Zeytin, Olea europaea Zeytin fidanı, Olea europaea Zeytin fidanı 20-40cm, Olea europaea Zeytin 20-40cm, Olea europaea fidanı, Olea europaea fidanı 20-40cm, Olea europaea 20-40cm, Olea Gemlik, Olea Gemlik Tirilye, Olea Gemlik Tirilye Zeytin, Olea Gemlik Tirilye Zeytin fidanı, Olea Gemlik Tirilye Zeytin fidanı 20-40cm, Olea Gemlik Tirilye Zeytin 20-40cm, Olea Gemlik Tirilye fidanı, Olea Gemlik Tirilye fidanı 20-40cm, Olea Gemlik Tirilye 20-40cm, Olea Gemlik Zeytin, Olea Gemlik Zeytin fidanı, Olea Gemlik Zeytin fidanı 20-40cm, Olea Gemlik Zeytin 20-40cm, Olea Gemlik fidanı, Olea Gemlik fidanı 20-40cm, Olea Gemlik 20-40cm, Olea Tirilye, Olea Tirilye Zeytin, Olea Tirilye Zeytin fidanı, Olea Tirilye Zeytin fidanı 20-40cm, Olea Tirilye Zeytin 20-40cm, Olea Tirilye fidanı, Olea Tirilye fidanı 20-40cm, Olea Tirilye 20-40cm, Olea Zeytin, Olea Zeytin fidanı, Olea Zeytin fidanı 20-40cm, Olea Zeytin 20-40cm, Olea fidanı, Olea fidanı 20-40cm, Olea 20-40cm, europaea, europaea Gemlik, europaea Gemlik Tirilye, europaea Gemlik Tirilye Zeytin, europaea Gemlik Tirilye Zeytin fidanı, europaea Gemlik Tirilye Zeytin fidanı 20-40cm, europaea Gemlik Tirilye Zeytin 20-40cm, europaea Gemlik Tirilye fidanı, europaea Gemlik Tirilye fidanı 20-40cm, europaea Gemlik Tirilye 20-40cm, europaea Gemlik Zeytin, europaea Gemlik Zeytin fidanı, europaea Gemlik Zeytin fidanı 20-40cm, europaea Gemlik Zeytin 20-40cm, europaea Gemlik fidanı, europaea Gemlik fidanı 20-40cm, europaea Gemlik 20-40cm, europaea Tirilye, europaea Tirilye Zeytin, europaea Tirilye Zeytin fidanı, europaea Tirilye Zeytin fidanı 20-40cm, europaea Tirilye Zeytin 20-40cm, europaea Tirilye fidanı, europaea Tirilye fidanı 20-40cm, europaea Tirilye 20-40cm, europaea Zeytin, europaea Zeytin fidanı, europaea Zeytin fidanı 20-40cm, europaea Zeytin 20-40cm, europaea fidanı, europaea fidanı 20-40cm, europaea 20-40cm, Gemlik, Gemlik Tirilye, Gemlik Tirilye Zeytin, Gemlik Tirilye Zeytin fidanı, Gemlik Tirilye Zeytin fidanı 20-40cm, Gemlik Tirilye Zeytin 20-40cm, Gemlik Tirilye fidanı, Gemlik Tirilye fidanı 20-40cm, Gemlik Tirilye 20-40cm, Gemlik Zeytin, Gemlik Zeytin fidanı, Gemlik Zeytin fidanı 20-40cm, Gemlik Zeytin 20-40cm, Gemlik fidanı, Gemlik fidanı,

Çerezler (cookie), 1001fidan web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Gizlilik Politikamızı ziyaret edebilirsiniz.